Μηχανήματα Παραγωγής

Τα μηχανήματα παραγωγής μας κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: μικρής κλίμακας για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και μεγάλης κλίμακας για παραγωγή. Στη νησίδα Ε&Α μας, έχουμε μηχανές κοκκοποίησης (τόσο για υγρή όσο και ξηρή κοκκοποίηση), αναδευτήρα (μίξερ), δισκιοποιητική μηχανή (ταμπλετομηχανή) ενός εμβόλου και καψουλομηχανή ενός πιστονιού.

Οι μηχανές παραγωγής μας περιλαμβάνουν ζυγαριές τύπου πλατφόρμας, δισκιοποιητική πρέσα (ταμπλετομηχανή) διπλής συμπίεσης με πνευματικό σύστημα για την αυτόματη μεταφορά του μείγματος σκόνης και μηχανή ξεσκονίσματος δισκίων, ένα καζάνι επικάλυψης με περιστατική αντλία που χρησιμοποιείτο τόσο για επίστρωση με φιλμ όσο και για επιζαχάρωση, καψουλομηχανή και διάφορες μηχανές συσκευασίας τόσο για συσκευασία σε κυψέλες (μπλίστερ) όσο και για σε δοχεία.