Εκθέματα

Το μουσείο μας φιλοξενεί μια εκλεκτή συλλογή επιστημονικών εκθεμάτων που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμάκων. Τα εκθέματα αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 κατηγορίες:

Μηχανήματα Παραγωγής

Τα μηχανήματα παραγωγής μας κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες: μικρής κλίμακας για σκοπούς Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) και μεγάλης κλίμακας για Παραγωγή.

Όργανα Χημείου

Η γκάμα των αναλυτικών οργάνων μας περιέχει μερικά από τα πιο συνηθισμένα που χρησιμοποιούνται για μη-στείρα προϊόντα όπως δισκία, κάψουλες, υγρά σιρόπια, σιρόπια σε σκόνη, τζελ / κρέμες / αλοιφές, τοπικά σπρέι και υπόθετα.

Όργανα Ζύγισης

Σειρά από ζυγαριές που κυμαίνονται από ζυγαριές με δυο δίσκους που περικλείονται σε όμορφες ξύλινες θήκες μέχρι ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές ζυγαριές που εκτείνονται σε μια περίοδο πολλών δεκαετιών.

Ενδιάμεσοι Έλεγχοι

Οι τυπικούς έλεγχοι που διενεργούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων από το τμήμα Παραγωγής. 

Βιβλία & Εγχειρίδια

Η συλλογή μας περιλαμβάνει τη σειρά κατευθυντήριων γραμμών Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής από το 1983 μέχρι το 2015.