Ενδιάμεσοι Έλεγχοι

Αντί να περιμένουν να κατασκευάσουν ολόκληρη την παρτίδα μόνο για το τμήμα Ελέγχου Ποιότητας να διαπιστώσει ότι κάτι πήγε στραβά, οι εταιρείες διεξάγουν δοκιμές κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Το τμήμα Παραγωγής διενεργεί ελέγχους κατά τη διαδικασία συνήθως καθώς εκτελείται η διαδικασία, αλλά στέλνει και δείγματα στο Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, το οποίο κάνει ξεχωριστούς ελέγχους κατά τη διαδικασία για ορισμένες παραμέτρους.

Παραθέτουμε πιο κάτω τυπικούς ελέγχους που διενεργούνται κατά τη διαδικασία παρασκευής από το τμήμα Παραγωγής στα διάφορα στάδια.

  • Κοκκοποίηση / ανάμιξη: απώλεια βάρους κατά την ξήρανση (για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υγρασία), ροή
  • Δισκιοποίηση: Βάρος, διάμετρος, σκληρότητα, πάχος, αποσάρθρωση, ευθρυπτότητα, οπτική εμφάνιση (χρώμα, σχήμα, απουσία ελαττωμάτων όπως ρωγμές (στην επιφάνεια ή διαμέσου), ξένη ύλη κ.λπ.)
  • Γέμιση καψουλών: Βάρος, διαστάσεις, αποσάρθρωση, οπτική εμφάνιση (χρώμα, σχήμα, απουσία ελαττωμάτων)
  • Επίστρωση: Βάρος, διαστάσεις, αποσάρθρωση,, οπτική εμφάνιση (χρώμα, σχήμα, απουσία ελαττωμάτων)
  • Συσκευασία: ορθότητα υλικών και εκτυπωμένων κειμένων, οπτική εμφάνιση (χρώμα, σχήμα, απουσία ελαττωμάτων), βάρος

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΕ ΔΡΑΣΗ