Βιβλία & Εγχειρίδια

Χημεία & Φαρμακευτικά Προϊόντα

Η χημεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα φαρμακευτικά προϊόντα κυρίως με δύο τρόπους: τη σύνθεση νέων μορίων και την ανάλυση. Η τελευταία σχετίζεται τόσο με την ανάλυση των διαφόρων μορίων που δοκιμάστηκανγια φαρμακευτική δραστηριότητα όσο και με το τελικό προϊόν. Οι συνθετικοί οδοί και οι χημικές αντιδράσεις που ανακαλύφθηκαν τεκμηριώθηκαν σε δημοσιεύσεις και αυτά βοήθησαν τους επιστήμονες να συνθέτουν συνεχώς νέα μόρια.

Το μεγαλύτερο μέρος της προόδου στη χημεία σημειώθηκε από το τελευταίο μέρος του 18ου αιώνα και μετά και το μουσείο μας στεγάζει μερικά σημαντικά βιβλία από περασμένους αιώνες συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Περιοδικού της Χημικής Εταιρείας (the UK’s Journal of the Chemical Society ) ξεκινώντας από το 1895, των Βρετανικών Περιλήψεων (British Abstracts) από το 1934, των Εκθέσεων Προόδου της Χημείας του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1906 και των Ετήσιων Εκθέσεων της Χημικής Εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK’s Progress of Chemistry Reports) από το 1904.

Η συλλογή μας περιλαμβάνει επίσης τη σειρά κατευθυντήριων γραμμών Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής από το 1983 μέχρι το 2015 που δείχνει την ανάπτυξή τους μέσα από τις δεκαετίες, τη Βρετανική Φαρμακοποιία, τη Φαρμακοποιία των ΗΠΑ και άλλες φαρμακοποιίες που περιέχουν τις επίσημες μεθόδους ανάλυσης και προδιαγραφές για τα διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα, βιβλία αναφοράς όπως το British National Formulary (Βρετανικό Εθνικό Συνταγολόγιο) και το Merck Index συν διάφορες εκδόσεις σε άλλες γλώσσες καθώς και πολλά περιοδικά.