Μηχανή Γέμισης Σωληνάριων

Τύπος: ATF II
Κατασκευαστής: Jicon Machines, India
Έτος Kατασκευής: 2010

Περιγραφη

Περιγραφή:

Υπάρχουν δύο τύποι σωληνάριων που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία: μαλακοί (κατασκευασμένοι από πλαστικό) και σκληροί (κατασκευασμένοι από αλουμίνιο). Αυτή η μηχανή χειρίζεται μόνο τα σκληρά σωληνάρια που είναι καταλληλότερα για προϊόντα ευαίσθητα στο οξυγόνο δεδομένου ότι το κάτω μέρος του σωληνάριου μπορεί να διπλωθεί μετά από κάθε χρήση αποβάλλοντας έτσι οποιοδήποτε παγιδευμένο αέρα, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τα μαλακά σωληνάρια.

Ο κύκλος λειτουργίας έχει 4 στάδια: τοποθέτηση του σωληνάριου, γέμισμα, σφράγισμα και κωδικοποίηση και εκτίναξη. Τα κενά σωληνάρια τοποθετούνται πρώτα στη χοάνη στο πάνω δεξιό τμήμα του μηχανήματος και στη συνέχεια τροφοδοτούνται προς τα κάτω για να τοποθετηθούν με το κάτω μέρος (το οποίο είναι ανοιχτό) στραμμένο προς τα πάνω.

Είναι σημαντικό να αφαιρεθεί ο αέρας από τη γέλη/κρέμα/αλοιφή ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αλλοίωσης από οξείδωση και για να υπάρχει η σωστή ποσότητα προϊόντος στο σωληνάριο. Αυτό γίνεται με το πέρασμα του προϊόντος μέσα από ένα μύλο ρολών που είναι το μικρό άσπρο μηχάνημα που φαίνεται στην άνω αριστερή μεριά της μηχανής.

Το επιδιωκόμενο περιεχόμενο (κρέμα, γέλη ή αλοιφή) γεμίζεται στη συνέχεια στο σωληνάριο, το οποίο ακολούθως σφραγίζεται με επαναλαμβανόμενες διπλώσεις στο κάτω μέρος και στη συνέχεια αποτυπώνονται ανάγλυφα οι απαιτούμενες πληροφορίες (συνήθως ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης). Τέλος, τα σωληνάρια εκτινάσσονται απαλά για να μεταφερθούν σε μηχανή ή σταθμό εγκυτίωσης ώστε να τοποθετηθεί, μαζί με ένα φύλλο οδηγιών χρήστη μέσα σε ένα χάρτινο κουτί.