Κυλινδρικός Συμπιεστής

Περιγραφη

Περιγραφή:

Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί κυλίνδρους για να συμπιέζει τη σκόνη και έτσι να αυξήσει το μέγεθος των σωματιδίων χωρίς τη χρήση υγρών, εξ ου και ο όρος «ξηρή κοκκοποίηση». Είναι μια εναλλακτική λύση στην υγρή κοκκοποίηση και χρησιμοποιείται κυρίως για προϊόντα ευαίσθητα στην υγρασία.

Η κοκκοποίηση γενικά έχει ως στόχο να δώσει στη σκόνη δύο χαρακτηριστικά: ροή και συμπιεστικότητα. Και τα δύο είναι ζωτικής σημασίας στο στάδιο της συμπίεσης για την δημιουργία δισκίων και καψουλών, καθώς μπορεί να επηρεάσουν την ομοιομορφία βάρους των επιμέρους μονάδων, το περιεχόμενο δραστικού συστατικού και ακόμη και την παρουσία ή απουσία ελαττωμάτων όπως οριζόντιες ρωγμές.

Η αρχή λειτουργίας ενός συμπιεστή κυλίνδρων αποτελείται από 4 στάδια: φόρτωση, συμπίεση, κοκκοποίηση και κοσκίνισμα.

Αρχικά, το μείγμα σκόνης τροφοδοτείται μέσω χοάνης και πιέζεται από ένα κοχλία (που εξασφαλίζει ακριβή ροή) ανάμεσα σε ένα ζευγάρι κυλίνδρων που συμπιέζουν τη σκόνη σε πιο μεγάλα κομμάτια που ονομάζονται νιφάδες. Η απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων και η πίεση που εφαρμόζουν μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μεταβάλει τα χαρακτηριστικά των νιφάδων όπως το μέγεθος και η σκληρότητα. Οι κύλινδροι ψύχονται με παροχή κρύου νερού προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση τους και έτσι η τήξη των νιφάδων.

Οι νιφάδες στη συνέχεια περνούν μέσα από έναν θραυστήρα/ κόσκινο που τις διασπά σε μικρότερα μέρη και τελικά πέφτουν σε ένα διαχωριστή που χωρίζει τους μεγαλύτερους από το επιθυμητό μέγεθος κόκκου και αυτούς με μικρότερο από το επιθυμητό μέγεθος κόκκου (τα περισσεύματα) από εκείνα με το επιθυμητό εύρος μεγέθους κόκκων. Τα περισσεύματα μπορούν να προστεθούν πίσω στη χοάνη έτσι ώστε να μην σπαταλάται υλικό.

Αυτό το μηχάνημα, ως εργαστηριακός κυλινδρικός συμπιεστής δεν έχει ενσωματωμένο θραυστήρα / κοκκιστή ούτε κόσκινο όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται για τις μεγάλες παραγωγές.