Μηχανή Συσκευασίας με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Τύπος: KDC-1
Κατασκευαστής: Kwang Dah Ent. Co, Taiwan
Έτος Kατασκευής: 1991

Περιγραφη

Περιγραφή:

Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιείτο για τη συσκευασία δισκίων και καψουλών σε πλαστικά δοχεία συνήθως μέχρι 100 μονάδες σε κάθε ένα. Χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να μετρήσει τα δισκία/κάψουλες και έτσι δεν είναι πρακτικό για μεγαλύτερες συσκευασίες π.χ. 500 ή 1000.

Τα δισκία ή οι κάψουλες φορτώνονταν στη χοάνη στο αριστερό μέρος και περνούσαν μέσα από το στόμιο εξόδου σε ένα περιστρεφόμενο δίσκο όπου θα μετρούνταν και θα καθοδηγούνταν μέσα από ένα από ένα τα δύο στόμια στο μπροστινό μέρος. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δεν επιτρεπόταν πλέον η διέλευση επιπλέον δισκίων ή καψουλών από τον δίσκο, ώστε να αδειάσει στο δοχείο ο απαιτούμενος αριθμός μονάδων με ακρίβεια.

Αυτό το μηχάνημα μπορούσε να λειτουργήσει ως αυτόνομη μονάδα (όπως είναι εδώ) ή ως μέρος γραμμής συσκευασίας εξοπλισμένης (1) με έναν ιμάντα μεταφοράς που θα σταματούσε αυτόματα τα πλαστικά δοχεία μπροστά από κάθε στόμιο εξόδου και ο οποίος θα ξεκινούσε ξανά μόνο όταν γεμίζουν ένα προς ένα, (2) μηχάνημα τοποθέτησης πώματος και (3) ετικεταριστικη μηχανή.

Στη συνέχεια, τα δοχεία περνούσαν σε έναν άλλο ιμάντα μεταφοράς που θα τα οδηγούσε στο σταθμό σφράγισης όπου ένα πώμα τοποθετείτο σε κάθε δοχείο σφραγίζοντας έτσι το περιεχόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα φυλλάδιο οδηγιών χρήστη (ΦΟΧ) τοποθετείτο πάνω από τα δισκία ή τις κάψουλες πριν από το σφράγισμα τους με πώμα.

Το επόμενο βήμα ήταν ο σταθμός επικόλλησης ετικέτας σε κάθε δοχείο για σκοπούς ταυτοποίησης.

Τέλος, τα δοχεία τοποθετούνταν σε χαρτοκιβώτια.