Μηχανή Ελέγχου Ετικετών

Κατασκευαστής: Danelec, England

Περιγραφη

Περιγραφή:

Ο έλεγχος όλων των υλικών συσκευασίας για την ορθότητα των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για τη φαρμακευτική βιομηχανία και οι ετικέτες δεν αποτελούν εξαίρεση.

Αυτή είναι μια πρώιμου τύπου ελεγκτική μηχανή ετικετών, όπου το ρολό με τις ετικέτες που επρόκειτο να ελεχθούν τοποθετείτο σε οριζόντιο κυλινδρικό άξονα στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος και τυλιγόταν γύρω από τη ζώνη επιθεώρησης στα αριστερά που τελικά κατέληγε ξανά τυλιγμένο σε άλλο οριζόντιο κυλινδρικό άξονα στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος, ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί και να μεταφερθεί στην ετικεταριστική μηχανή.

Οι περιστρεφόμενοι κυλινδρικοί άξονες περικλείονταν σε διαφανή κλωβό για την ασφάλεια του χειριστή, επιτρέποντας παράλληλα την οπτική επιθεώρηση του εσωτερικού, προκειμένου ο χειριστής να δει από νωρίς αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη διαδικασία περιέλιξης.

Χρησιμοποιούσε καθρέφτες και φωτιστικά για να βοηθήσει στην ανάγνωση του τυπωμένου κειμένου των ετικετών, προκειμένου να διαπιστώσει ότι δεν έλειπε τίποτα.