Αυτόματη Μηχανή Εφαρμογής Πωμάτων

Τύπος: SGX500
Κατασκευαστής: Shanghai Lattine, China
Έτος Kατασκευής: 2010

Περιγραφη

Περιγραφή:

Αυτός είναι ένας αυτόνομος εφαρμοστής που τοποθετεί πλαστικά πώματα σε γυάλινα ή πλαστικά μπουκάλια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μηχανή γεμίσματος υγρών ή σκόνης εξοικονομώντας έτσι χρήματα και χώρο για την εταιρεία.

Τα γεμισμένα μπουκάλια μεταφέρονταν από έναν ιμάντα στον μεγάλο τροχό από Teflon που έχει εσοχές ανάλογα με τη διάμετρο του μπουκαλιού και καθώς περιστρεφόταν τοποθετούσε πρώτα τα μπουκάλια κάτω από το στόμιο για να τοποθετηθεί ένα πώμα στο άνω μέρος και στη συνέχεια στον σταθμό σφραγίσματος όπου το πώμα βιδωνόταν πάνω στο μπουκάλι. Στα μετέπειτα χρόνια, χρησιμοποιήθηκαν πώματα ασφαλή για παιδιά (child-proof) που χρειάζονται ταυτόχρονα πίεση προς τα κάτω και στροφή, μια ικανότητα που τα παιδιά δεν κατέχουν μέχρι αργότερα στη ζωή.

Στη συνέχεια, τα σφραγισμένα μπουκάλια επιστρέφονταν στον μεταφορέα για να εξέλθουν από το μηχάνημα και να μπουν σε μια ετικεταριστική μηχανή που θα επικολλούσε στην πλευρά κάθε μπουκαλιού μια ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες.