Μηχανή Συσκευασίας Δισκίων / Καψουλών για Μεγάλες Νοσοκομειακές Συσκευασίες

Τύπος: Mercury
Κατασκευαστής: Masterweigh, England
Έτος Kατασκευής: 1989

Περιγραφη

Περιγραφή:

Αυτή είναι μια μηχανή συσκευασίας δισκίων και καψουλών που ελέγχεται από τον υπολογιστή που βρίσκεται δίπλα της. Χρησιμοποιείται για τη συσκευασία 500 και 1000 μονάδων σε κάθε δοχείο που ονομάζεται «νοσοκομειακή συσκευασία», καθώς ήταν χαμηλότερου κόστους συσκευασία και συνεπώς πιο οικονομική για τα νοσοκομεία.

Τα πλαστικά δοχεία τροφοδοτούνταν πάνω στον ιμάντα μεταφοράς και τα δισκία ή κάψουλες σε μια χοάνη στο πάνω μέρος της μηχανής η οποία όμως δυστυχώς δεν διασώθηκε. Ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων που προγραμματιζόταν στον υπολογιστή, το μηχάνημα θα μετρούσε την ακριβή ποσότητα και θα τις απελευθέρωνε μέσω μιας χοάνης σε ένα δοχείο του οποίου η πορεία κατά μήκος του ιμάντα μεταφοράς σταματούσε μέσω μηχανικού βραχίονα μέχρι να γεμίσει το δοχείο.

Το γεμάτο δοχείο ταξίδευε πιο κάτω στον ιμάντα μεταφοράς στο σταθμό σφραγίσματος όπου θα εφαρμοζόταν ένα πλαστικό πώμα μετά την τοποθέτηση ενός φυλλαδίου μέσα στο δοχείο. Στη συνέχεια, όδευε στον σταθμό σήμανσης για να επικολληθεί στο πλευρό μια ετικέτα με το όνομα και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Τέλος, τα δοχεία τοποθετούνταν σε χαρτοκιβώτια.

Τα πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα που κάλυπταν τις πλευρές του άνωμέρους του μηχανήματος έχουν αντικατασταθεί με ακρυλικά για να επιτρέψουν στον θεατή να δει τις εσωτερικές εργασίες τουμηχανήματος.