Παλινδρομικός Αλεστήρας

Τύπος: Rotogran
Κατασκευαστής: Manesty, England

Περιγραφη

Περιγραφή:

Αυτός ο αλεστήρας χρησιμοποιείτο για τη μείωση του μεγέθους σωματιδίων των κόκκων και των χονδροειδών σκονών προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο ομοιόμορφη κατανομή μεγέθους σωματιδίων. Αυτό είναι κρίσιμο για το στάδιο συμπίεσης, καθώς μεγάλα σωματίδια μπορεί να οδηγήσουν σε δισκία που δεν έχουν ομοιόμορφο βάρος και μπορεί να είναι εκτός προδιαγραφών.

Διαθέτει κόσκινο από συρματόπλεγμα ανοξείδωτου χάλυβα το οποίο είναι τοποθετημένο σε στροφέα ο οποίος περιστρέφεται προς τα αριστερά και προς τα δεξιά διαδοχικά χωρίς να συμπληρώνει ποτέ ένα πλήρη κύκλο. Το πλεονέκτημα αυτού είναι ότι, σε περίπτωση σκληρών κόκκων, η αντίσταση υπερνικείται με περιστροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρά το γεγονός αυτό, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, το συρματόπλεγμα από ανοξείδωτο χάλυβα μπορούσε να σχιστεί, απελευθερώνοντας ενδεχομένως μικρά μεταλλικά σωματίδια στο προϊόν και, επομένως, αυτός ο τύπος αλεστήρα καταργήθηκε πριν από πολλές δεκαετίες. Έχει αντικατασταθεί από αλεστήρες με κόσκινα κατασκευασμένα από διάτρητες πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα που δεν είναι επιρρεπείς σε σχίσιμο.