Χρωματογράφος Αερίων

Τύπος: 104
Κατασκευαστής: Pye Unicam, England
Έτος Kατασκευής: 1970

Περιγραφη

Περιγραφή:

Η χρωματογραφία είναι η επιστήμη του διαχωρισμού και επιτρέπει τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική ανάλυση βιολογικών και χημικών μειγμάτων.

Η μέθοδος συνίσταται, πρώτον, στην εισαγωγή δειγμάτων προς ανάλυση σε ρεύμα αδρανούς αερίου, συνήθως ηλίου, αργού ή αζώτου που λειτουργεί ως φορέας. Τα υγρά δείγματα εξατμίζονται πριν από την έγχυση στην κινητή φάση. Το ρεύμα αερίου διαπερνά τη συσκευασμένη στήλη που είναι τοποθετημένη σε φούρνο, μέσω της οποίας τα συστατικά του δείγματος κινούνται με ταχύτητες που επηρεάζονται από το βαθμό αλληλεπίδρασης κάθε συστατικού με τη στάσιμη μη πτητική φάση. Οι ουσίες που έχουν τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τη στατική φάση καθυστερούν σε μεγαλύτερο βαθμό και συνεπώς διαχωρίζονται από εκείνες με μικρότερη αλληλεπίδραση. Καθώς κάθε συστατικό αφήνει τη στήλη δια μέσω του φορέα, διέρχεται από έναν ανιχνευτή δημιουργώντας και το γράφημα.

Στην χρωματογραφία αερίων η στατική φάση συσκευάζεται συνήθως σε ένα μακρύ γυάλινο σωλήνα και τοποθετείται σε φούρνο. Ο σωλήνας ονομάζεται στήλη , παρόλο που συνήθως τοποθετείται σε πηνίο έτσι ώστε να χωράει σε φούρνο του οποίου η θερμοκρασία φτάνει μέχρι 400°c και που ελέγχεται με μεγάλη ακρίβεια.

Ο χρόνος που απαιτείται για να ταξιδέψει ένα συστατικό μέσω της στήλης ονομάζεται χρόνος κατακράτησης και κάθε συστατικό αντιπροσωπεύεται από μια κορυφή καθώς βγαίνει από αυτήν.

Το εμβαδόν κάτω από μια κορυφή αντιστοιχεί στην ποσότητα του συστατικού που υπάρχει στο δείγμα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα συστατικά με παρόμοιους χρόνους κατακράτησης θα βγουν με επικαλυπτόμενες κορυφές.

Αυτός ο χρωματογράφος αερίων είναι αρθρωτού σχεδιασμού με φούρνο στον οποίο μπορούσαν να προστεθούν ανιχνευτές και εξαρτήματα για να σχηματίσουν έναν χρωματογράφο υψηλής απόδοσης προσαρμοσμένο στις αναλυτικές ανάγκες της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων από αυτόν τον χρωματογράφο αερίων γινόταν χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή διαγραμμάτων Servoscribe 1S που εντόπιζε τις αλλαγές στο σήμα που έστελναν οι ανιχνευτές. Στο τέλος η γραφική παράσταση μπορούσε να κρατηθεί ως αρχείο.