Η Υγρασία και η σημασία της στη Φαρμακευτική Βιομηχανία

Περιγραφη

Περιγραφή:

Υγρασία είναι η ποσότητα υδρατμών (νερού) στον αέρα. Η υγρασία, ή καλύτερα η απόλυτη υγρασία, δεν μπορεί να μετρηθεί. Επομένως, αυτό που μετριάται είναι η σχετική υγρασία (Σχ.Υ.), η οποία ορίζεται ως ο λόγος της ποσότητας υδρατμών (σε συγκεκριμένο όγκο αέρα) προς τη μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να περιέχει ο συγκεκριμένος όγκος αέρα σε μια δεδομένη θερμοκρασία και πίεση. Συνήθως παρουσιάζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%Σχ.Υ.). Όσο θερμότερος είναι ο αέρας, τόσο περισσότερο νερό μπορεί να περιέχει (και αντιστρόφως), επομένως η θερμοκρασία είναι κρίσιμη κατά τη μέτρηση της σχετικής υγρασίας. Πριν από την έλευση του ψηφιακού υγρομέτρου η %Σχ.Υ. μετριότανε με ένα αναλογικό υγρόμετρο όπως το έκθεμα μας. Πριν από αυτό, η %Σχ.Υ. μετριότανε χρησιμοποιώντας ένα όργανο όπως το έκθεμα μας που αποτελείται από δύο θερμόμετρα, ένα από τα οποία ήταν βυθισμένο στο νερό (που ονομάζεται υγρό θερμόμετρο ενώ το άλλο ήταν το ξηρό θερμόμετρο), λαμβάνοντας τη διαφορά και αναφέροντας σε ένα ψυχρομετρικό διάγραμμα ή πίνακα. Για παράδειγμα, αν η θερμοκρασία του υγρού θερμόμετρου είναι 25°C και η διαφορά μεταξύ αυτού και του ξηρού θερμόμετρου είναι 4°C, τότε Σχ. Υ. είναι 71%.

Η υγρασία είναι κρίσιμη στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για διάφορους λόγους:

  • Η υψηλή υγρασία μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα των συστατικών και ειδικότερα του δραστικού συστατικού του φαρμακευτικού προϊόντος.
  • Η υψηλή υγρασία αυξάνει τον κίνδυνο μικροβιακής ανάπτυξης και συνεπώς μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων.
  • Η πολύ χαμηλή υγρασία δημιουργεί ένα δυσάρεστο περιβάλλον για τους Χειριστές και μπορεί να τους προκαλέσει βήχα λόγω ξηρού λαιμού αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο μόλυνσης των φαρμακευτικών προϊόντων.
  • Ορισμένα προϊόντα χρειάζονται χαμηλή υγρασία λόγω της υγροσκοπικής φύσης ορισμένων συστατικών τους και ένα καλό παράδειγμα είναι τα αναβράζοντα δισκία.

Η υγρασία πρέπει να περιορίζεται σε ένα προκαθορισμένο εύρος και πρέπει να μετράται και να ελέγχεται συχνά και τα αποτελέσματα να καταγράφονται.