Αυτόματο Όργανο Ελέγχου Διαλυτοποίησης

Τύπος: SR8PLUS
Κατασκευαστής: Hanson Research

Περιγραφη

Περιγραφή:

Ο έλεγχος διαλυτοποίησης καθορίζει το ρυθμό (πόσο γρήγορα) και την έκταση (πόσο) διαλύεται το(τα)δραστικό(-α) φαρμακευτικό(-α) συστατικό(-α) ενός προϊόντος στο μέσο διαλυτοποίησης με pH 1- 8.

Μια συσκευή ελέγχου διαλυτοποίησης αποτελείται από ένα υδατόλουτρο όπου το νερό μπορεί να θερμανθεί στην απαιτούμενη θερμοκρασία 37,0 ± 0,5oC, 8 γυάλινα διάφανα δοχεία με ημισφαιρικό πυθμένα και καλύμματα (6 για το υπό δοκιμή προϊόν, ένα για το μέσο διαλυτοποίησης (blank) και ένα για το “control”, συνήθως χωρητικότητας 1000mL, τα οποία βυθίζονται στο υδατόλουτρο, μία μηχανικά ανυψωμένη/χαμηλωμένη πλατφόρμα που συγκρατεί 8 μεταλλικούς άξονες κίνησης που περιστρέφονται σε καθορισμένες ταχύτητες, πάνω στους οποίους μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή με πτερύγιο ή η συσκευή με κυλινδρικό καλάθι (κατασκευασμένο από πλέγμα κόσκινου). Αυτό είναι ένα αυτοματοποιημένο όργανο ελέγχου διαλυτοποίησης και έχει επίσης μια περιστατική αντλία, ένα φασματοφωτόμετρο και έναν υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό.

Μόλις τα δοχεία γεμίσουν με την απαιτούμενη ποσότητα του καθορισμένου μέσου διαλυτοποίησης(συνήθως από 500 έως 1000 mL), η πλατφόρμα χαμηλώνει έτσι ώστε οι περιστρεφόμενες ράβδοι να βυθιστούν στο μέσοδιαλυτοποίησης . Όταν αυτό φθάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, έξι δισκία ή κάψουλες που πρόκειται να υποβληθούν σε δοκιμή , ρίπτονται ταυτόχρονα, ένα σε κάθε δοχείο στην περίπτωση της συσκευής με πτερύγιο ,αφήνοντας τα άλλα δύο χωρίς προϊόν: ένα για το μέσο διαλυτοποίησης (blank) και ένα για το “control”.Στην περίπτωση της συσκευής με καλάθι, το σκεύασμα τοποθετείται στο στεγνό καλάθι, το οποίο φέρεται στο προβλεπόμενο βάθος πριν την έναρξη της περιστροφής.

Η αυτόματη δειγματοληψία πραγματοποιείται μέσω μιας κάνουλας με σταθερό, χειροκίνητα ρυθμιζόμενο βάθος, ενώ το φιλτράρισμα του δείγματος γίνεται με το φίλτρο τοποθετημένο στον καθετήρα δείγματος σε κάθε δοχείο. Κάθε καθετήρας συνδέεται με ένα σωλήνα που φτάνει μέχρι το φασματοφωτόμετρο και πίσω, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα συνεχές κλειστό κύκλωμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει απώλεια όγκου δείγματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής διαλυτοποίησης. Σε προγραμματισμένα από πριν χρονικά σημεία, η κυκλοφορία του δείγματος διακόπτεται και συλλέγεται είτε μια μέτρησης απορρόφησης ενός χρονικού σημείου είτε ένα πλήρες φάσμα υπεριωδών ακτινών κάθε δοχείου. Οι υπολογισμοί γίνονται μέσω του λογισμικού και τα τελικά αποτελέσματα εκτυπώνονται

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΕ ΔΡΑΣΗ